Kancelaria Radcy Prawnego - radca prawny Monika Majka


POMOC PRAWNA W BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI • doradztwo na etapie tworzenia przedsiębiorstwa (nowych struktur przedsiębiorstwa) ,
 • pomoc przy reorganizacji i przekształcaniu przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa:
  • przeprowadzanie konsultacji z zakresu poszczególnych dziedzin prawa;
  • sporządzenie i opiniowanie projektów umów, pism i innych dokumentów prawnych
  • przygotowywanie projektów uchwał organów przedsiębiorstwa;
  • sporządzanie analiz i opinii prawnych;
  • udzielanie porad prawnych;
 • czynności przedprocesowe i procesowe przed sądami oraz administracją publiczną, obejmujące:
  • reprezentowanie w postępowaniu przedprocesowym, prowadzenie mediacji i negocjacji z dłużnikami;
  • sporządzanie pism związanych z egzekwowaniem należności, w tym wezwań do zapłaty;
  • zastępstwo procesowe przed sadami powszechnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi;
 • wykonywanie innych zleconych czynności prawnych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMIKancelaria Radcy Prawnego
Monika Majka radca prawny
ul. Myśliborska 13
59-400 Jawor
tel. kom +48 519 192 226
tel/fax 76 870 23 60
e-mail kancelaria@monikamajka-radca.pl