Kancelaria Radcy Prawnego - radca prawny Monika Majka


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych  • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie z tytułu bezpodstawnego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
  • sprawy o mobbing i dyskryminację w pracy
  • prowadzenie spraw odszkodowawczych w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
  • odwołania od decyzji ZUS w sprawach ubezpieczeń społecznych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMIKancelaria Radcy Prawnego
Monika Majka radca prawny
ul. Myśliborska 13
59-400 Jawor
tel. kom +48 519 192 226
tel/fax 76 870 23 60
e-mail kancelaria@monikamajka-radca.pl